Chào Mừng Bạn Đến Với Website Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Trị !

Tài liệu tham khảo

Anh Văn

Môn Văn

Môn Hóa

Môn Toán

Kế Hoạch Hoạt Động

Danh ngôn - Tục ngữ

Website các sở Giáo dục

Liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ Online

Trẻ em và cây roi... của người lớn 23/01/2011

Toàn bộ nghệ thuật dạy học nằm ở chỗ người thầy cung cấp những điều kiện, những sự ảnh hưởng để trẻ em tự hình thành nhân cách, vốn sống. Lúc ấy đạo đức là đạo đức tự giác, là đạo đức đích thực của trẻ em.