Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Lịch sử giáo dục Quảng Trị

50 Năm phát triển sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo

50 Năm phát triển sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo (Bộ GD & ĐT, trang 13)

GIÁO DỤC QUẢNG TRỊ - 10 NĂM LẬP LẠI TỈNH (tt)

Thời kỳ này đất nước lâm vào cảnh khủng hoảng, cùng với cơn bão thế kỷ năm 1985 và 5 trận bão lũ tháng 9/1990 đã tàn phá hết sức nặng nề nền kinh tế của tỉnh cũng như cơ sở vật chất của ngành Giáo dục.

GIÁO DỤC QUẢNG TRỊ - 10 NĂM LẬP LẠI TỈNH

Thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, nhân loại đang chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ XXI, Đảng cộng sản Việt Nam với 2 kỳ Đại hội VI (12/1986) và Đại hội VII (6/1991) đã đề ra cương lĩnh mới xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội;

Trang 1 
Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị