Thứ bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Chọn lịch:

Thứ/

Ngày

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

2

14/8

 

      * Giám đốc dự Hội nghị tại Hà Nội.

     * 7h30’: PGĐ Kiểu dự lễ bế giảng lớp BD kiến thức pháp luật, tại TT.GDTX tỉnh (xe ô tô)

     * Tập huấn chuyên môn GDTrH (4 ngày)

     * Thẩm tra quyết toán năm 2016

   

     * 14h00’: Hội nghị trực báo trường học mới (TP: PGĐ X.Thủy + GDTrH + Theo giấy triệu tập) tại tầng 3.

     * 14h00’: PGĐ Kiểu dự họp về nâng cấp trường TC nghề lên CĐ, tại phòng 305 UBND tỉnh. 

3

15/8

 

     * 8h00’: PGĐ T.Thủy dự họp tại Hội Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh.

     * Tập huấn bồi dưỡng GDMN (4 ngày) 


     * 14h00’: Họp Ban GĐ + TCCB xét giáo viên đi Lào, tại tầng 2.

 

4

16/8

 

     * 8h00’: Hội nghị TK năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 tại THPT Đông Hà (TP: Ban GĐ + CĐ ngành + LĐ phòng/ban + CV) xe For.

    * Tập huấn cán bộ YTTH tại TT.GDTX tỉnh (3 ngày)

 

  

     * 14h00’: LĐ phòng TrH dự Hội nghị chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, tại Cửa Việt.

     * 14h00’: Duyệt kế hoạch năm học 2017 – 2018 của các phòng (TP: Ban GĐ, LĐ phòng: MN, TH, TrH, GDTX-CN, T.Tra, Khảo thí, VP, TCCB, KHTC)  tại tầng 2.


5

17/8

     * 8h00’: Họp HĐ xét luân chuyển giáo viên vùng khó (TP: Theo QĐ) tại tầng 2.

     * Thẩm tra quyết toán năm 2016.

 

  

     * 14h00': Giám đốc dự họp về sự cố môi trường Biển tại phòng 307 UBND tỉnh (xe For)

       * 14h00’: Họp Ban vì sự tiến bội của phụ nữ tại tầng 2.

     * 15h30’: Họp giáo viên đi Lào (TCCB chủ trì) tại tầng 2. 


6

18/8

     * 8h00’: Hội nghị triển khai ngành học GDTrH tại THPT Đông Hà (TP: PGĐ X.Thủy + GDTrH,, GDTX-CN, TCCB, Khảo thí, Thanh tra, KHTC, VP)

     * 8h00’: Hội nghị triển khai ngành học MN tại THPT Lê Lợi (TP: PGĐ T.Thủy + GDMN, đại diện LĐ phòng/ban) xe Mazda.

  

     * 14h00’: Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo (TP: GĐ + CVP) tầng 3.

     * 14h00’: Hội nghị triển khai cấp học Tiểu học tại THPT Lê Lợi (TP: PGĐ T.Thủy + GDTH, đại diện LĐ phòng/ban) xe Mazda.

    * 14h00': Họp HĐ luân chuyển giáo viên vùng khó (TP: Theo QĐ) tại tầng 2.


Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị