Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Chọn lịch:

Thứ/

Ngày

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

2

16/10

 

   * 7h45’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm bão số 10 tại phòng 307 UBND tỉnh (xe For).

   * Dự Hội thảo tập huấn quản lý thi và KĐCLGD tại Đà Nẵng (TP: PGĐ T.Thủy + Theo QĐ) 4 ngày, xe ô tô

   * 7h30’: Họp Hội đồng thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia (TP: Theo QĐ)

   * Thanh tra coi thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia (TP: Theo QĐ) 3 ngày.

   * Phòng Tiểu học triển khai chuyên đề về GDPT tai nạn bom mìn tại Đakrông.

   * GDTrH tổ chức chuyên đề PPDH tại cơ sở (4 ngày)

 

  * 14h00’: Hội ý chọn xây dựng tập thể điển hình tiên tiến cấp tỉnh (TP: GĐ, CVP, đại diện lãnh đạo phòng: MN, TH, TrH + Đ/c Khang) tại tầng 2.

 

 

3

17/10

 

   * Thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia (2 ngày)

   * 8h00’: Tập huấn công tác VP, truyền thông và TĐKT tại trường CĐSP tỉnh (TP: Ban GĐ, CTCĐ ngành + LĐạo phòng/ban) xe For.

   

   *  15h00’: PGĐ X.Thủy dự Lễ TK trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” tại Nhà thiếu nhi tỉnh (xe Mazda)

 

4

18/10

 

   * Thanh tra công tác quản lý tại THPT Bến Hải (TP: PGĐ Kiểu + Theo QĐ) xe Mazda.

   * Phòng Tiểu học triển khai chuyên đề Âm nhạc tại Tiểu học Lê Thế Hiếu, Cam Lộ.

   * 8h00’: Họp bàn kế hoạch thực hiện PCGD-XMC (TP: PGĐ X.Thủy + Phòng GDTX-CN, đại diện lãnh đạo phòng: MN, TH, TrH) tại phòng họp T3.

   * 8h00': PGĐ T.Thủy dự họp với Ban Tuyên giáo TW tại Hội trường Tỉnh ủy (xe For)

   * Dự Lễ tuyên dương người tốt, việc tốt trong dạy và học năm học 2016 - 2017 tại Hà Nội.

  

   * 14h00’:  Giám đốc + Ban A dự họp thẩm định đầu tư  dự án thuộc lĩnh vực GDĐT, tại Sở KHĐT (xe For)

5

19/10

    * 8h00’: Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Đề án trình HĐND tỉnh (TP: Ban GĐ, đại diện lãnh đạo phòng: KHTC, VP, TH, TrH, TCCB, GDTX-CN) tại tầng 3.

   * Chấm thi chọn đội tuyến HSG Quốc gia (3 ngày)

   * Thanh tra chấm thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia (3 ngày)

    * 8h00': PGĐ T.Thủy  dự lễ Tổng kết trao giải Cuộc thi cấp tỉnh "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" tại Hội trường Tỉnh ủy (xe Mazda)

  

      * 14h00’: Hội nghị trực báo công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm CBQL (TP: Ban GĐ, CTCĐ ngành + LĐạo và chuyên viên các phòng/ban) tại THPT Đông Hà.

   * 14h00’: Họp xây dựng KH giao lưu các trường Trung học với trường Trung học RoiEt của Thái Lan (TP: Phòng GDTrH + Đ/c Khang VP) tại Phòng GDTrH.

 

6

20/10

   * 8h00': Giám đốc dự họp tại Tỉnh ủy (xe For)

   * Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTrH tại TX Q.Trị

   * Phòng Tiểu học đi kiểm tra hỗ trợ dạy học theo mô hình VNEN tại Vĩnh Linh và Gio Linh

   * Thăm Hội Phụ nữ tỉnh (LĐSở  + VP) 

 

  * Làm việc BT

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị