Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Ngày 24/3/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị trực báo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016- 2017 và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của cấp học mầm non đến tháng 8 năm 2017. Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì với sự tham dự đầy đủ của Lãnh đạo phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; CBQL các trường mầm non, chuyên viên phụ trách mầm non đại diện cho cấp học mầm non trong toàn tỉnh. Hội nghị diễn ra trong 1 buổi, các Đại biểu đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đã thực hiện trong thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 3/2017, đồng thời đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các các nhiệm vụ cho thời gian tới. Sau đây là nội dung kết luận của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị.

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ tháng 11/2016 đến tháng 3/2017

Thời gian qua, các cơ sở GDMN đã bám sát quy trình nhiệm vụ năm học, tổ chức triển khai nhiều hoạt động với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao, có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo và đạt kết quả tốt như:

1.Thực hiện chương trình GDMN: Các cơ sở GDMN tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN như: Xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm/lớp theo đúng chủ đề, đảm bảo theo hướng mở để trẻ vui chơi, học tập; tổ chức đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chuyên đề theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; thao giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi; có nhiều biện pháp hiệu quả nâng cao chất lượng tổ chức bán trú...Đi đầu trong phong trào xây dựng môi trường học tập như đơn vị Gio Linh, Cam Lộ, Vĩnh Linh.

2.Tổ chức các Hội thi: Sở GD&ĐT đã tổ chức nghiêm túc thi khảo sát năng lực giáo viên. Toàn tỉnh có  852 giáo viên đăng ký dự thi, số giáo viên tham gia thi 841 người (Có 11 giáo viên không tham gia thi đều có lý do). Kết quả: số giáo viên đạt điểm trung bình trở lên 812/841 người, đạt tỷ lệ 96,55 (Năm trước 96,1%), số giáo viên có điểm dưới TB 29 người, chiếm tỷ lệ 3,44% (năm trước 3,9%);

- Các phòng GD&ĐT, các trường học tổ chức sôi nổi các hội thi như: Hội thi ĐDĐC tự làm; Hội thi giáo viên dạy giỏi, cô nuôi giỏi; Hội thi vẽ tranh mỹ thuật, thi Bé tài năng...; tham gia Hội thi "Văn hóa học đường" các cấp;

3. Kiểm tra duy trì Phổ cập GDMNTENT tại các huyện, thị xã, thành phố: Công tác Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi tại các huyện, TX, TP tiếp tục được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các đơn vị đều có bộ hồ sơ phổ cập đầy đủ theo quy định; hồ sơ sắp xếp khoa học, số liệu rõ ràng, thể hiện kết quả duy trì phổ cập khá ổn định, vững chắc. Qua kiểm tra có 100% huyện, TX, TP được công nhận duy trì phổ cập giáo dục cho trẻ em năm tuổi.

4. Công tác xây dựng trường MN đạt chuẩn Quốc gia: Từ tháng 11/2016 đến tháng 3/2017, Đoàn kiểm tra thẩm định của tỉnh đã kiểm tra và công nhận thêm 09 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Trong đó công nhận mới 05 trường mức độ 1: Trường MN Vĩnh Long số 2 (huyện Vĩnh Linh); Trường MN Hải Thành, MN Hải Trường và MN Hải Xuân (huyện Hải Lăng); MN Tân Long (huyện Hướng Hóa) 02 trường công nhận lại mức độ 1: Trường MN Hải Quế (huyện Hải Lăng); MN Gio Mai (huyện Gio Linh). Hiện toàn cấp học mầm non có 73 trường MN đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 44,5%, trong đó có 06 trường đạt chuẩn mức độ 2, có 67 trường đạt chuẩn mức độ 1. Đi đầu trong việc xây dựng trường chuẩn là Hải Lăng (03 trường mới, 02 trường công nhận lại).

5. Kiểm định chất lượng giáo dục: Công tác kiểm định chất lượng được các đơn vị chú trọng và triển khai thực hiện khá quyết liệt. Từ tháng 11/2016 đến tháng 3/2017 có 15 trường mầm non được đánh giá ngoài, nâng số trường mầm non được KĐCL ở các cấp độ lên 86 trường, đạt tỷ lệ 52,43%.

Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện các hoạt động còn một số hạn chế                                            

1. Về thực hiện chương trình GDMN: Một số đơn vị chỉ đạo đổi mới phương pháp chưa mạnh, xây dựng môi trường học tập trong lớp vẫn còn mang tính chất trang trí chưa bám sát chủ đề đang thực hiện; tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn gò bó, áp đặt, mang tính hình thức.

          - Một số đơn vị thực hiện báo cáo thiếu thường xuyên, lưu trữ hồ sơ, số liệu chưa khoa học và còn thiếu chính xác, chủ yếu gửi qua hộp thư, không gửi bằng văn bản viết có duyệt của Lãnh đạo Phòng.

2. Công tác xây dựng trường MN đạt chuẩn Quốc gia: Tiến độ vẫn còn chậm, một số đơn vị xây dựng trường chuẩn Quốc gia đạt chất lượng chưa cao. Toàn tỉnh hiện có 12 trường đã mất chuẩn: Vĩnh Linh: 01, Gio Linh: 05, Đông Hà: 01, Triệu Phong: 02, TXQT: 01, Cam Lộ: 01, Đakrong: 01.

3. Sự bất cập giữa cơ sở vất chất và mục tiêu của việc huy động trẻ ra lớp: Hiện tại số trẻ trong xã hội cần huy động còn nhiều trong lúc đó thiếu phòng học, thiếu giáo viên, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt thấp, đặc biệt trẻ nhà trẻ mới đạt 23,1% (chỉ tiêu của Bộ 27%).  

4. Số trẻ trên nhóm lớp hiện nay tại các đơn vị vượt so với yêu cầu khá lớn (từ 5- 15 cháu/nhóm lớp) làm ảnh hưởng đến chất lượng CSGD trẻ, gây mất công bằng trong lao động của đội ngũ và nguy cơ mất an toàn cho trẻ.

5. CSVC của các cơ sở GDMN đang còn gặp nhiều khó khăn, khó để các nhà trường thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn: Một số điểm trường lẻ chưa được qui hoạch khuôn viên hợp lý, hàng rào tạm bợ hoặc không có, môi trường học tập cho trẻ không đảm bảo; đồ dùng đồ chơi cho các cháu chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, đặc biệt trẻ tuổi càng nhỏ, đồ dùng đồ chơi càng thiếu.

6. Chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng còn nhiều khó khăn và bất cập làm ảnh hưởng lớn đến tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ: Lương thấp, thiếu ổn định, nguồn chi trả lương huy động từ phụ huynh nên rất khó khăn; nhân viên không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nên thiếu yên tâm công tác, chất lượng lao động chưa cao...

II. Nhiệm vụ thời gian tới

Nhiệm vụ của Cấp học trong những tháng kết thúc năm học thực hiện nghiêm túc theo quy trình, trong đó tập trung các nội dung sau:

1. Toàn cấp học tiếp tục tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Quán triệt và đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

2. Tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, thẩm định trường MN đạt chuẩn tại các đơn vị. Tham gia và thực hiện công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học nghiêm túc.

3. Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 5 năm thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm từ cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và trường mầm non theo chỉ đạo của Bộ nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

4. Hoàn thiện Đề án thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng kịp thời thông qua kỳ họp thứ 4- HĐND tỉnh Khoá VII vào tháng 7/2017.

5. Tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng.

6. Chỉ đạo các cơ sở GDMN thực hiện việc đánh giá xếp loại CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn.

7. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2017 cho đội ngũ (các đơn vị đề xuất nội dung bồi dưỡng hè năm 2017 nộp trước ngày 20 tháng 4 năm 2017).

8. Tổng hợp số liệu, báo cáo tổng kết năm học, báo cáo thi đua cấp học.

9. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt, nghiên cứu kỹ các nội dung sửa đổi theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT để chuẩn bị thực hiện trong năm học 2017- 2018.

10. Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn hè của Bộ.

Trên đây là kết luận của Lãnh đạo Sở trong Hội nghị trực báo chuyên môn cấp học mầm non, đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, các trường mầm non triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

Phòng Giáo Dục Mầm Non

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị