Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Thực hiện mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ cấp học mầm non nhằm trang bị cho CBQL và giáo viên trực tiếp đứng lớp những kỹ năng cơ bản để nâng cao năng lực thực hành cũng như kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; thực hiện Công văn số 39/CV- BQLDA ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn hướng dẫn số 383/SGDĐT- MN ngày 28 tháng 3 năm 2017 về việc tập huấn nâng cao 10 mô đun bằng hình thức trực tuyến qua mạng cho 74 cán bộ quản lý và 350 giáo viên kể từ ngày 03/4/2017 đến hết ngày 25/6/2017 (Đối với cán bộ quản lý học 4 mô đun trong 8 tuần, giáo viên mầm non học 6 mô đun trong 12 tuần).

       Việc tập huấn nâng cao qua mạng lần này tập trung vào nội dung xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; tổ chức bữa ăn và nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non; thu hút cha mẹ cộng đồng tham gia chăm sóc, giáo dục trẻ; thực hiện Chương trình GDMN theo hướng  giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội, phát triển nhận thức, giáo dục phát triển ngôn ngữ; chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn...

Đến thời điểm tháng 5/2017, về cơ bản số lượng cán bộ giáo viên tham gia học tập đảm bảo các yêu cầu, một số CBGV đã hoàn thành việc học tập và  đã được cấp giấy chứng nhận, số cán bộ giáo viên còn lại vẫn tiếp tục thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2017- 2018 và những năm tiếp theo toàn cấp học mầm non phấn đấu có 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đều được tập huấn 10 mô đun nâng cao qua mạng./.

 

Phòng Giáo dục Mầm non

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị