Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

 

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BGD ĐT về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Điểm nổi bật tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 là: Ngoài các vị trí việc làm do giáo viên kiêm nhiệm đã được hưởng định mức giảm tiết dạy theo quy định hiện hành thì các vị trí sau cũng sẽ được hưởng định mức giảm tiết dạy:

1. Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ

- Trường có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo, giáo viên kiệm nhiệm được giảm 08 tiết/tuần.

- Trường có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo, giáo viên kiệm nhiệm được giảm 04 tiết/tuần.

2. Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học sinh

- Đối với trường phổ thông cấp tiểu học:

+ Trường có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 06 tiết trên tuần;

+ Trường có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 03 tiết trên tuần

- Đối với trường phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông:

+ Trường có từ 28 lp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 08 tiết trên tuần;

+ Trường có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 04 tiết

3. Giáo viên kiêm nhiệm làm phụ trách điểm trường

Đối với những trường quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT không bố trí thêm 01 phó hiệu trưởng thì những điểm trường lẻ có từ 3 lớp trở lên được bố trí 01 giáo viên tại chỗ kiêm nhiệm làm phụ trách điểm trường và được giảm định mức tiết dạy là 03 tiết trên tuần.

Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 28/8/2017 và thay thế Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư  59/2008/TT-BGDĐT.

Phòng Tổ chức cán bộ

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị