Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

Năm 2017

 

Số

TT

Tên trường

Số HS

dự thi

Số tốt nghiệp

Diện xét TN

Ghi chú

TS

Tỷ lệ

Diện 2

Diện 3

1

011-THPT Bùi Dục Tài

306

291

95.10

8

0

 

2

012-THPT Hải Lăng

386

370

95.85

32

0

 

3

013-THPT Trần Thị Tâm

184

176

95.65

59

0

 

4

016-THPT TX Quảng Trị

441

441

100

24

0

 

5

017-Phổ thông DTNT tỉnh

98

98

100

1

97

 

6

018-THPT Nguyễn Huệ

257

229

89.11

4

1

 

7

020-THPT Triệu Phong

364

364

100

156

0

 

8

021-THPT Chu Văn An

212

212

100

5

0

 

9

022-THPT Vĩnh Định

334

321

96.11

47

0

 

10

024-THPT chuyên Lê Quý Đôn

251

251

100

22

0

 

11

025-THPT Đông Hà

459

456

99.35

50

0

 

12

026-THPT Lê Lợi

410

406

99.02

22

0

 

13

030-THPT Tân Lâm

31

30

96.77

30

0

 

14

031-THPT Cam Lộ

254

250

98.43

41

0

 

15

032-THPT Lê Thế Hiếu

119

118

99.16

118

0

 

16

034-THPT Hướng Hoá

345

321

93.04

304

7

 

17

035-THPT Lao Bảo

177

162

91.53

160

2

 

18

037-THPT Đakrông

202

185

91.58

47

65

 

19

039-THPT Cồn Tiên

156

138

88.46

35

0

 

20

040-THPT Gio Linh

455

447

98.24

88

1

 

21

041-THPT Nguyễn Du

133

109

81.95

22

0

 

22

043-THPT Vĩnh Linh

437

433

99.08

37

0

 

23

044-THPT Cửa Tùng

268

259

96.64

114

0

 

24

046-THCS&THPT Bến Quan

51

50

98.04

12

2

 

25

059-THPT Hướng Phùng

74

62

83.78

14

47

 

26

060-THPT Số 2 Đakrông

126

111

88.10

23

87

 

27

061-THPT A Túc

112

86

76.79

18

68

 

28

062-THPT Nguyễn Hữu Thận

167

163

97.60

57

0

 

29

064-THPT Chế Lan Viên

349

328

93.98

7

0

 

30

066-TH, THCS và THPT Trưng Vương

9

9

100

0

0

 

31

067-THPT Bến Hải

34

30

88.24

3

0

 

32

068-Trung tâm GDNN-GDTX Hướng Hoá

76

56

73.68

5

51

 

33

069-Trung tâm GDNN-GDTX Đakrông

39

27

69.23

1

26

 

34

070-Trung tâm GDNN-GDTX Cam Lộ

11

11

100

3

0

 

35

071-Trung tâm GDNN-GDTX TP. Đông Hà

26

21

80.77

5

0

 

36

073-Trung tâm GDNN-GDTX TX. Quảng Trị

18

12

66.67

0

1

 

37

075-Trung tâm GDNN-GDTX Gio Linh

24

23

95.83

8

5

 

38

076-Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Linh

77

74

96.10

6

2

 

 

Tổng cộng

7472

7130

95.42

1588

462

 

 

Tổng số: 7130; Tỷ lệ: 95.42%

Bằng chữ: Bảy nghìn một trăm ba mươi.

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị