Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị

Năm học mới 2017-2018 bắt đầu, phát huy những thành tích đạt được, Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và Nghị quyết  29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa”.

Sau một năm tỉnh nhà thành lập,  ngày 24 tháng 10 năm 1990  UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-UB về việc nâng cấp Trung tâm Ngoại ngữ tỉnh thành Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tại chức (nay là Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh). Giữa bộn bề những khó khăn chồng chất, trong sự phát triển chung của giáo dục tỉnh nhà, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị (GDTX tỉnh) đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo đà thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của trung tâm giáo dục thường xuyên theo Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua Trung tâm GDTX tỉnh đã đào tạo và bồi dưỡng cho hàng chục ngàn học viên trước hết là cho ngành giáo dục và thông qua ngành giáo dục để tạo ra nguồn nhân lực có năng lực tốt cho mọi ngành nghề khác của tỉnh nhà. Trung tâm đã chủ động liên kết với nhiều trường Đại học, Học viện trên cả nước để đa dạng hóa hình thức và ngành nghề đào tạo. Trong ký ức của nhiều người, vẫn còn đó địa chỉ thân quen về một ngôi trường có uy tín, quy mô trong đào tạo.

 

Đồng chí Lê Trường Sơn- Trưởng phòng GDTX-CN Sở GD&ĐT Quảng Trị trao Giấy chứng nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và Giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân trung tâm.

 Trong  bối cảnh hội nhập để phát triển, vấn đề sử dụng nhân lực, chất lượng đào tạo, bố trí việc làm hiện nay đã tác động lớn đến loại hình đào tạo không chính quy. Tìm lời giải cho bài toán ổn định và phát triển Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị trong cơ chế tự chủ toàn phần giờ đây càng khó khăn hơn. Đề án nâng cấp cơ sở vật chất của Trung tâm đã được phê duyệt song phải dựa vào nguồn vốn phát triển của Trung tâm là chủ yếu...Khó khăn không nản, năm học 2016-2017,  bằng sự sáng tạo, tích cực trong đổi mới, Trung tâm đã tuyển sinh 596 học viên các lớp đào tạo Đại học, 1.099 học viên tham gia lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ, số học viên duy trì các lớp là 1.840 tập trung vào 02 hệ: Vừa làm vừa học và đào tạo Từ xa.

Năm học mới 2017-2018 bắt đầu, phát huy những thành tích đạt được, Trung tâm GDTX tỉnh đang n lực quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa”. Tại Hội nghị xây dựng  Kế hoạch năm học 2017-2018, Trung tâm GDTX tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ với 6 giải pháp trọng tâm hướng đến sự ổn định và phát triển bền vững. Trong đó, chú trọng thực hiện chủ đề năm học “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin”; tăng cường công tác tuyển sinh; nghiên cứu và mở rộng hình thức, ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng ; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao hiệu quả dạy học; giữ vững khối đoàn kết. Điều đó, đặt ra cho mỗi một CB,GV,NV của Trung tâm cần chủ động, nhạy bén, đa năng, hiệu quả trong công tác. Việc mở rộng mô hình phát triển, tìm hướng đi để giải quyết việc làm và thu nhập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm rất cần sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp của nhiều tổ chức, đơn vị và sự chung tay góp sức của các thế hệ học viên đối với Trung tâm GDTX tỉnh.

Hãy bắt đầu bằng ước mơ và khát vọng, hãy gieo hạt để có những mùa bội thu, toàn thể  Cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm GDTX  tỉnh quyết tâm giữ vững niềm tin, vững vàng tâm thế bước vào năm học mới 2017-2018 phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà trong giai đoạn mới./.

 THỰC HIỆN: THU -Trung tâm GDTX tỉnh

 

 

 

Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị